Sunday, April 1, 2012

Keluarga Bahagia adalah...


Kebahagiaan dalam keluarga itu bukan dicari, melainkan dibangun oleh setiap individu yang saling menyayangi dan menghargai di dalamnya.