Friday, January 29, 2010

Kasih Ibu Kepada Beta


Sio Mama e... beta rindu mau pulang e
Sio Mama e... Mama su lia kurus lawang e
Beta belom balas mama, mama pung capek sio dulu e
Sio Tete Manise... jaga beta pung mama e

No comments:

Post a Comment