Tuesday, November 23, 2010

Arowana


Dia menuju tempat yang kelam, sekelam kelangsungan speciesnya di muka bumi yang tergerus ketidak pedulian manusia. Save Arowana...!

No comments:

Post a Comment